ב"ה

ארגון צדקה עם כסף?

ז' אדר תש"נ - 4 במרץ 1990

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ארגון צדקה עם כסף?: ז' אדר תש"נ - 4 במרץ 1990

העובדה שיש לארגונך אתגרים כספיים היא סימן טוב. היא מוכיחה שהארגון מקדיש את כל משאביו למען המטרה הנעלית.

הוסיפו תגובה