ב"ה

פרקים בהיסטוריה היהודית

מאורעות טראגיים שאירעו בימי בין המצרים

מלך אחרון, ימים אחרונים
כך נחרב בית המקדש הראשון
במקום לראות את האסון שהתרגש עליהם כאזהרה אלוקית שיחזרו בתשובה, כמו שהנביא הזהיר אותם כל השנים הללו, חזור והזהר, הלכו היהודים שולל אחרי נביאי שקר
הרקע לחורבן בית המקדש השני
כך דיבר יהודי שבו שתת דם בראותו את שבר העם. אולם אנשי המלחמה, במקום להיות מושפעים מדבריו, כעסו עליו ורגמוהו באבנים
לבסוף היו לבר-כוכבא בצבאו מאתיים אלף קטועי-אצבע ומאתיים אלף עוקרי ארז מהלבנון
היהודים שימשו גם בנקאים, מחליפי כספים ומלווים בריבית. לעובדה מוזרה זו יש סיבה, שהגויים נוטים לשכחה
הרקע לגירוש ספרד שהתרחש בתשעה באב
מסביליה התפשטו המהומות לערי אנדלוזיה האחרות, עד בורגאס שבצפון. מאוחר יותר הגיע הזרם העכור גם למדינות הנוצריות האחרות
חטא העגל: המדרשים שמספרים לנו מה באמת קרה שם
לאחר מתן תורה עלה משה להר סיני והבטיח לבני ישראל לשוב אחרי ארבעים יום. היום הארבעים הגיע ובני ישראל הפכו דואגים ועצבניים