ב"ה

תלמוד בבלי

תלמוד בבלי - "גמרא" - החיבור המרכזי של התורה שבעל פה היהודית המבוסס על 'שישה סדרי משנה'