סגולה לחיים טובים, אבל למה?

העדות רבות נוהגים שבטקס החופה הכלה מסתובבת סביב החתן שבע פעמים. מדובר במנהג עם יסודות ומשמעויות. רבי יוסף יצחק, הרבי השישי של חב"ד, אף כתב שזו "סגולה לחיים טובים"1.

השאלה היא: למה? מדוע הכלה מסתובבת סביב החתן שבע פעמים? – יש לכך מספר הסברים, ונביא כאן כמה מהם.

תחילתם של חיים מלאים

בזוהר הקדוש2 כתוב שנישואים הם למעשה איחוד של שני חצאים של אותה נשמה. הרבי מליובאוויטש3 מעמיק בכך ומסביר שלא מדובר באיחוד של שני חצאים זהים, אלא בהרמוניה שנובעת דווקא מתוך השונות: כפי שמלמדים אותנו חז"ל, "איש דרכו לכבוש", ואילו האישה נחשבת ל"עקרת הבית – עיקרו של בית". הגבר מתאפיין בדומיננטיות ומוחצנות, והאישה היא נקודת המשען והיסוד של הבית כולו. כאשר שני חלקי הנשמה השונים מתאחדים, הם מתחילים לחיות יחד חיים מלאים, ובונים ביחד בית ומשפחה הרמוניים ומאוזנים.

שבעת הסיבובים מתחת לחופה מסמלים את מיסוד הקשר והתחלת החיים המשותפים. מדוע? כשהקדוש ברוך הוא בנה לעצמו בית וברא את העולם, הוא קבע את היום השביעי כמרחב של קודש ושלמות. לכן, כאשר זוג עומד להקים בית ולהתחיל בחיים מלאים, הסמליות הזו מתבטאת בטקס החופה.

כעת נוכל להבין את הכוראוגרפיה של החופה: החתן הוא הצד היוזם ("דרכו לכבוש"), ולכן הוא הראשון לתפוס את מקומו מתחת לחופה. הכלה שמסתובבת סביבו מסמלת את התיחום של הטריטוריה הפנימית שלהם והבידול שלה מהעולם החיצון. היא ממשיכה ומסתובבת שבע פעמים, כדי שהבית המשותף שמוקם כעת יהיה מבנה נצחי ומושלם. כעת, לאחר השלמת ההכנות לקראת האיחוד, שני בני הזוג עומדים יחד, זה לצד זו, כשותפים שווים, מוקפים בחומות המגן שיצרה הכלה סביב ביתם הרוחני החדש.

אין אישה, אין תורה

הסיבובים של הכלה סביב החתן מתחת לחופה מרומזים בפסוק "נקבה תסובב גבר", והם מביעים את התובנה שכתובה בתלמוד4: "כל אדם שאין לו אישה, מצוי בלי תורה".

איך? בקבלה5 מוסבר שהערך המספרי של האותיות הראשונות של החתן והכלה ("נקבה" ו"גבר") הוא חמישים ושלוש. שבעת הסיבובים משלימים את הסכום לשישים, מספר המסכתות במשנה. וכך אנחנו מבטאים את העובדה שגם ההישגים התורניים של החתן הם בזכותה של הכלה6.

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.

עוד סיבות

·

· להפיל את החומות. בעת כיבוש העיר יריחו בתקופת יהושע, הקיפו בני ישראל את חומות העיר שבע פעמים, עד שהחומות שקעו באדמה באורח פלא. הסיבובים של הכלה סביב החתן מבטאים את הייחול של כולם שכל המחיצות שעלולות לעמוד ביניהן ייפלו.

· שבעת הרקיעים. שבעת הסיבובים מסמלים שהאיחוד בין בני הזוג נעשה למטרה קדושה, כדי לבנות יחד בית לאלוקים – השוכן בשבעת הרקיעים.

· שבע כלות. שיר השירים הוא ספר שמתאר את מערכת היחסים שבין אדם לאלוקים בהקבלה ליחס בין בני זוג אוהבים. שבעת הסיבובים מתחת לחופה מזכירים את שבע הפעמים שבהן מופיעה המילה "כלה" בשיר השירים7.

· שבע חופות. התלמוד8 מספר שבעידן הגאולה שתבוא, "עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק". ייתכן כי שבע ההקפות מתחת לחופה נועדו לבטא גם את התקווה לימי הגאולה.