מה זה טו בשבט?

ביום ט"ו (חמישה עשר) לחודש העברי שְׁבַט אנו מציינים את "ראש השנה לאילנות".

מקורו של החג

חג "טו בשבט" איננו חג במשמעות הרגילה שלו. הוא לא מוזכר בתנ"ך ואין בו מצוות מיוחדות. הוא מוזכר לראשונה במשנה ונוהגים לציין אותו כיום שמח שבו נותנים תודה לה' על הפירות ומבקשים שתהיה שנה מבורכת.

מה הפירוש 'ראש השנה לאילנות'?

בתחום החקלאות קיימות מצוות שונות, שנקראות "מצוות התלויות בארץ". מצוות אלו תלויות במחזור היבול השנתי ולכן יש חשיבות רבה לשאלה: היכן מתחילה ומסתיימת השנה החקלאית?

התאריך ט"ו בשבט מציין למעשה את "ראש השנה החקלאית" של האילנות – גידולי המטעים.

במדור הזה תוכלו לקרוא על המשמעות ההלכתית של יום 'ראש השנה לאילנות' לגבי ה'מצוות התלויות בארץ' ומדוע נבחר דווקא התאריך הזה, בעיצומו של החורף.

העצים ובני האדם

למרות שהחג בעצם הוא 'חג לאילנות', יש לו משמעות עצומה עבורנו, בני האדם. קודם כל, זו הזדמנות נהדרת לעצור ולומר תודה לאלוקים על השפע של הפירות שהוא מעניק לנו, ומעבר לכך – אם נעיין קצת בדברים נגלה מכנה משותף רחב מאד בין האדם לבין עולם הצומח ובפרט לעצים, כמו שנאמר בתורה: "כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה".

במדור הזה תוכלו לקרוא וללמוד על הדמיון בני האדם לעצים ומה אפשר ללמוד מכך.