אלפי תלמידים ואוהדים ביכו את פטירתו ללא עת של הרב יורם אברג'ל לאחר מחלה קשה. הרב אברג'ל, שעמד בראש רשת כוללים בהם למדו מאות אברכים, היה מלמד תורה ברבים ועוזר לכל פונה בעצה ובסבר פנים יפות. בנוסף הוא עמד בראש רשת מסועפת של מוסדות חינוך כולל מעונות יום, גני ילדים, בתי ספר לבנים ולבנות.

לרב אברג'ל קשר הדוק לחב"ד. בילדותו הוא למד בבית ספר חב"ד ביישוב ברוש; בהמשך הוא עסק רבות בתורת חסידות חב"ד, ובמיוחד בספר התניא של אדמו"ר הזקן.

בין חיבוריו התורניים ניתן למנות את אמרי נועם, שיעורים על פרשות השבוע ומועדי ישראל, ובצור ירום, ספרים העוסקים בספר התניא.

יהי זכרו ברוך.