ב"ה

להחיות את היום

רעיונות לפרשת השבוע מתורתו של הרבי מליובאוויטש