יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא.