שאלה:

אסור לאכול בשר בחלב, נכון? אז משהו לא מסתדר לי בפרשת וירא, שם כתוב שאברהם הגיש לאורחיו "חמאה וחלב, ואת בן הבקר אשר עשה."

או שאולי אברהם לא קיים בדיוק את כל המצוות שאנחנו מקיימים?

תשובה:

שאלה מצויינת!

מצד אחד, רבים יחשבו שאברהם באמת לא קיים את כל המצוות מסיבה פשוטה: הוא חי המון שנים לפני מתן תורה, וקיבלנו את המצוות רק על הר סיני על-ידי משה רבינו.

אבל התלמוד1 מציג קביעה מעניינת: "קיים אברהם אבינו כל התורה כולה", עוד לפני שהיא ניתנה הוא כבר קיים את כל המצוות קלה כבחמורה2.

אז אם אברהם אבינו שמר מצוות, כיצד הוא הגיש למלאכים בשר בחלב?

ישנם כמה הסברים מעניינים במפרשי התורה.

א. את החמאה והחלב הגיש אברהם תוך כדי שהאוכל התבשל, ורק לאחרי שהם סיימו הוא נתן להם את הבשר3.

ב. הוא הגיש להם מבחר מאכלים, כדי שכל אחד יבחר אחד מהם – אך לא שיאכלו את המאכלים החלביים והבשר ביחד4.

ג. במהלך הארוחה השתתפו אנשים נוספים – כמו ענר, אשכול וממרא חבריו של אברהם, שהם לא קיימו מצוות5.