הימים שבין שבעה עשר בתמוז ותשעה באב, מכונים בשם "שלושת השבועות או "בין המצרים". במשך תקופה זו עם ישראל מתאבל על חורבן בית-המקדש, על הגלות שבאה בעקבות החורבן, ומשתדל לתקן את מעשיו כדי לזכות לבנין בית-המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו.

הרבי מליובאוויטש זי"ע קרא לנצל ימים אלו להוספה בלימוד תורה ובעשיית מעשי טוב וחסד. "ציון במשפט תפדה, ושביה בצדקה" הוא ציטט את הנביא ישעיה.

לפניכם מבחר סיקורים היסטוריים, מאמרים, הלכות ומנהגים וסיפורים הקשורים לתקופת אבל זו. אנו מקווים כי תפיקו מהם את מירב התועלת.

קישורים מהירים: שבעה עשר בתמוז: כניסת ויציאת הצום תשעה באב: כניסת הצום | יציאת הצום
שפות נוספות: Français | Español | English | Русский | Deutsch