מהו בית המקדש?

בית מקדש, כשמו כן הוא: בית מקודש, מקום בו הנוכחות האלוקית גלויה יותר מאשר בכל מקום אחר.

רק רגע, אבל חשבתי שאלוקים נמצא בכל מקום?

שאלה מצויינת, אבל הרשה לי לשאול אותך בחזרה: מי צריך זר פרחים, יום נישואין וחופשה זוגית? אם אנו אמורים לאהוב את בן/בת הזוג שלנו כל הזמן, מדוע להזדקק לדברים מיותרים אלו?

התשובה היא, כמובן, שלמרות שהאהבה שלנו היא אהבה נצחית, אנו חייבים למצוא רגעים בה אנו מתמקדים בה יותר. ללא אותם רגעים אישיים, גם האהבה התמידית שלנו תנבול.

בורא העולם נמצא תמיד בכל מקום, אך ישנם מקומות וזמנים מיוחדים בהם נוכחותו גלויה יותר. בלוח השנה אנו מוצאים יום מיוחד מדי שבוע (יום השבת), חגים מדי כמה חודשים ויום אחד שהוא הקדוש ביותר בשנה (יום כיפור). אנו מקדישים ימים אלו לרגעים קרובים, אינטימיים יותר עם האלוקים.

על בסיס רעיון זה, ישנם מקומות קדושים יותר ממקומות אחרים. כך, לדוגמה, ארץ ישראל נקראת בפי כל, יהודים ולא-יהודים כאחד, בשם ארץ הקודש. יש בה קדושה מיוחדת וגילוי אלוקי שלא נמצא בארצות אחרות. בארץ עצמה ישנם ערים ואיזורים קדושים יותר; המקום הנעלה ביותר מכולם הוא המקום בו עמד בית המקדש.

בית המקדש הוא כמו ה'בית' של האלוקים. בבית אדם מרגיש חופשי, משוחרר להיות מי שהוא. כך, כביכול, בבית המקדש בורא העולם מסיר את המסיכות המעלימות על נוכחותו האמיתית והוא מתגלה בכל הדרו.

מכאן גם הכינוי 'קורבן' שניתן לבהמות אותן היו מעלים על המזבח בבית המקדש. המילה 'קורבן' משמעותה התקרבות, יחס אישי וקרוב יותר.

ספר לי קצת על ההיסטוריה של בית המקדש.

הכול החל זמן קצר לאחר שבני-ישראל יצאו ממצרים וקיבלו את התורה. בורא העולם פנה למשה רבינו וביקש ממנו שעם ישראל יבנה עבורו מקדש. "ועשו לי מקדש" אמר האלוקים, "ושכנתי בתוכם."

המקדש הראשון שנבנה היה מקדש נייד, שקיבל את השם 'משכן'. הוא היה עשוי מעמודי עץ ויריעות בד והכיל בתוכו כלים רבים ששימשו לטקסים שונים (ראה גם בהמשך). המקדש היה ניתן לפירוק והוא נדד עם בני-ישראל במסעותיהם במדבר.

גם לאחר הכניסה לארץ לא נבנה מידית בית מקדש של קבע. במקומו נבנו מקדשות זמניים בשילה, נוב וגבעון. לאחר עשרות שנים, כאשר דוד הפך למלך על ישראל, הוא ביקש לבנות בית של קבע לבורא העולם אך נאמר לו כי עדיין לא הגיע הזמן. ניתן יהיה להקים את הבית רק לאחר שהמלחמות עם שכני ישראל יפסקו, ושלמה בנו שימלוך אחריו יהיה זה שיקים את הבית.

המקום שנבחר לבניית המקדש היה הר הבית שבירושלים. להר הבית היסטוריה ארוכה: על ההר נבנו מזבחות רבים לאורך ההיסטוריה (המזבח המפורסם של קין והבל, זמן קצר לאחר בריאת העולם; המזבח שבנה נח לאחר ששרד את המבול; המזבח עליו נעקד יצחק). בנוסף, על-פי המסורת, בורא העולם השתמש בעפר שהיה במקום לבריאת אדם הראשון.

זמן קצר לפני פטירתו רכש דוד המלך את שטח הר הבית בכסף מלא מאת המלך היבוסי ששלט במקום, זאת כדי להסיר ערעורים עתידיים על הבעלות; לאחר פטירתו, הקים שלמה המלך בית מקדש מפואר שבנייתו ארכה שבע וחצי שנים והושלמה בשנת ב'תתקלה - 826 לפנה"ס.

בית המקדש הראשון נחרב 410 שנה לאחר מכן בידי חילותיו של נבוכדנצר מלך בבל. כוחותיו של נבוכדנצר שרף את בית המקדש והגלה את יהודי הארץ לבבל.

לאחר שהכוחות הפרסיים כבשו את בבל, קיבלו בני-ישראל רשות לשוב ארצה ולבנות מחדש את בית המקדש. בית המקדש השני הוקם כשבעים שנה לאחר חורבן בית המקדש הראשון ועמד על תילו 420 שנה.

תקופת בית המקדש השני ידעה עליות ומורדות, כשבחלקים רבים ממנה היהודים היו נתינים של מלכות זרה ובחלקים אחרים – בימי מרד המכבים – הם זכו לעצמאות ולחופש דת. בסופו של דבר צבא רומי פלש לארץ, החריב את בית המקדש והגלה את עם ישראל מארצו.

אך להיסטוריית בית המקדש יש דף נוסף שעדיין לא נכתב: בית המקדש השלישי, שאנו מקווים ומתפללים כי הוא יבנה בקרוב ממש.

שזה אומר? מחתרת יהודית לפיצוץ מסגד אל-אקצה?

אל נא ניסחף. בתפילה אנו אומרים "מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו", היו אלו החטאים שגרמו לבית המקדש להיחרב, ויהיו אלו מעשים טובים שיגרמו לו לשוב ולהיבנות. בית המקדש השלישי יבנה ברגע שבורא העולם יבחר לעשות זאת. אם נשוב לרגע לדוגמה מראשית דברינו, הרי שמשחרב בית המקדש נעלמה לה אותה פינה אישית שהייתה לנו עם בורא העולם. תקופת הגלות היא תקופת התרחקות, אותה ממשילים חכמינו זכרונם לברכה לאישה שבעלה נסע מעבר לים. ככל שנוסיף מצידנו בהתקרבות לבורא העולם – כלומר בעשיית מצוות ומעשים טובים – נקרב את היום בו נוכחותו תשוב ותתגלה, הפעם לנצח.