הימים היו ימים קשים לעם ישראל. עשרות אלפים נהרגו בפרעות שחוללו הקוזאקים האכזריים של חמלניצקי; רבבות נסחפו בלהט המשיחי שעורר שבתי צבי והתאכזבו לגלות כי הוא היה משיח שקר.

על רקע מאורעות עצובים אלו, נולד בעיירה טלוסט רבי ישראל הבעל שם טוב. לימים נאמר כי שמו ישראל זהה לשם עם ישראל; לידתו הייתה כמוה כקריאת התעוררות לעם שהיה שרוי בעילפון רוחני.