שאלה:

אני מוצא את עצמי במצב מאוד קשה. האם אצליח להתמודד עמו בהצלחה?

תשובה:

לא סיפרת לי מהן צרותיך, ואני מכבד את פרטיותך ואת רצונך שלא לשוחח עליהן. כיוון שאני מגשש באפלה, כל שאוכל לתת לך הוא את העצה שנתנו חכמינו לפני שנים רבות – וכיון שאת חכמתם הם שאבו מן התורה, עצתם מתאימה לכל אדם ובכל מצב.

חכמי התלמוד לימדו אותנו "כפום גמלא – שיחנא", ובעברית: ככוח הגמל כן המשא המוטל עליו לשאת. אלוקים מכיר את גמליו – הוא ברא אותם והוא מוביל אותם בחיים. הוא יודע בדיוק כמה כל אחד מסוגל לשאת, והוא לא מעמיס על אף אחד יותר ממה שהוא מסוגל.

מה שיש לך אינן בעיות אלא משא. נהג גמלים מעמיס על הגמל שלו כיוון שהמשא הזה יביא לו תועלת. גם אותך הציבו בעולם הזה כדי למלא משימות מסוימות, ואתה מקבל בדיוק את המשא עמו אמורה נשמתך להתמודד, לא פחות ולא יותר מזה.

אך קיים הבדל אחד: כשנהג הגמלים מעמיס את הגמל, איכפת לו מהמשא ולא כל-כך מהגמל. אך לאלוקים איכפת מנשמתך לפיכך, המשא שהוא מעמיס עליך דומה יותר למשקולות שמאמן כושר עשוי לכרוך סביב פרקי ידיך וקרסוליך – לא כדי להאט את הקצב שלך, אלא להפך, כדי להפוך אותך לאדם חזק ומהיר יותר.

חשוב על אלוקים כעל המאמן האישי שלך, ועל ה"בעיות" הללו כעל המכשולים שהוא מציב בפניך כדי שתעלה גבוה יותר ויותר, עד לרמה שמעולם לא תיארת לעצמך שאתה מסוגל להגיע אליה.