קבלו את מיטב התוכן של אתר בית חב"ד ישירות למייל מידי שבוע!
תשובות לשאלות מרתקות, סיפורים אמתיים מהחיים, טיפים ומדריכים לחגים ומידע יהודי מרענן!
ב"ה

התוועדויות תנש"א

ביחידות כללית לאורחים שיחיו
ליל ד' פ' ויקהל-פקודי, כ"ף אדר תנש"א
ליל ד' פ' ויקהל-פקודי, כ"ף אדר תנש"א
למשתתפים בקרן לטובת מחנה ישראל
לאחר תפילת ערבית
בעניין "אימתי הן תמימות"
ביחידות כללית לאורחים שיחיו
בכינוס נשי ובנות חב"ד תחיינה
בענין תורה חדשה מאיתי תצא
ביחידות כללית לאורחים שיחיו

עיין בתוך הספר
סדרת תורת מנחם - התוועדויות היא סדרת ספרים שבה מופיעים כל המאמרי החסידות והשיחות שנשא הרבי מליובאוויטש בהתוועדויות שהתוועד ברבים, וכן מכתבים שכתב לכלל הציבור.
אודות המו"ל
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.