ב"ה

המצוה היומית

שיעור 141: מצוות עשה קל״ג, קמ״ג, קמ״ד

המצווה הקל"ג

הציווי שנצטווינו להפריש חלה מכל עיסה ולתנה לכהן, הוא אמרו יתעלה: "ראשית ערסותכם חלה תרימו תרומה" (מדבר טו, כ). וכבר נתבארנו כל דיני מצווה זו במסכת חלה ובמסכת ערלה. ואינה חובה מן התורה אלא בארץ ישראל בלבד.

המצווה הקמ"ג

הציווי שנצטווינו לתן לכהן את הזרוע והלחיים והקבה מכל בהמה טהורה שאנו שוחטים, וא אמרו יתעלה: "וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם שור אם שה" (שם יח, ג).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק י' מחולין. ואין הלויים חייבים במצווה זו.

המצווה הקמ"ד

הציווי שנצטווינו להפריש ראשית הגז ולתנו לכהן, הוא אמרו יתעלה: "[ו]ראשית גז צאנך תתן לו" (שם שם, ד).

ומצווה זו אינה נוהגת אלא בארץ. וכבר נתבארנו כל דיני מצווה זו בפרק י"א מחולין.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
פרשת
טקסט הפרשה:
דף זה מופיע בשפות אחרות