ב"ה

המצוה היומית

שיעור 118: מצוות עשה קמ״ה; מצוות לא תעשה ק״י

המצווה הקמ"ה

הציווי שנצטווינו בדיני חרמים, היינו שמי שהחרים דבר מרכושו ואמר 'הרי זה חרם' - יתן אותו הדבר לכהן: אלא אם פרש לשם, שאז הוא לבדק הבית. לפי שסתם חרמים לכהנים והוא אמרו יתעלה: "אך כל חרם אשר יחרם איש לה' מכל אשר לו מאדם ובהמה" (ויקרא כז, כח).

והעירנו על כך שסתם חרמים לכהנים, באמרו יתעלה: "כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו" (שם שם, כא).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק ח' מערכים ובריש נדרים.

המצווה הק"י

האזהרה שהזהרנו מלמכור רכוש שהחרימו אותו בעליו, ואפילו לגזבר שהוא הממנה על ההקדש, והוא אמרו יתעלה: "כל חרם וגו' לא ימכר" (שם, כח).

ולשון ספרא: "לא ימכר לגזבר". וחרם זה אינו אלא סתם חרמין.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות