ב"ה

המצוה היומית

שיעור 89: מצוות לא תעשה ש״מ, שמ״א, שמ״ב, שמ״ג, שמ״ד, שמ״ה

המצווה הש"מ

האזהרה שהזהרנו מלבוא על אחות האב, והוא אמרו: "ערות אחות-אביך לא תגלה" (שם, יב).

והעובר על זה אם היה מזיד - חייב כרת; ואם היה שוגג - מקריב חטאת קבועה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה השמ"א

האזהרה שהזהרנו מלבוא על אחות האם, והוא אמרו יתעלה: "ערות אחות-אמך לא תגלה" (שם, יג).

והעובר על לאו זה במזיד - חייב כרת; ואם היה שוגג - מקריב חטאת קבועה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה השמ"ב

האזהרה שהזהרנו מלבוא על אשת אחי האב, והוא אמרו: "אל אשתו לא תקרב דדך היא" (שם יד).

והעובר על לאו זה, בכרת אם היה מזיד; ואם היה שוגג מקריב חטאת קבועה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה השמ"ג

האזהרה שהזהרנו מלבוא על אשת הבן, והוא אמרו: "ערות כלתך לא תגלה" (שם, טו).

והעובר על זה - בסקילה. ואם לא נתקימה העדות או שלא נודע - הרי הוא בכרת אם היה מזיד; ובשוגג - מקריב חטאת קבועה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה השמ"ד

האזהרה שהזהרנו מלבוא על אשת האח, והוא אמרו: "ערות אשת אחיך לא תגלה" (שם, טז).

והעובר על לאו זה, בכרת אם היה מזיד; ואם היה שוגג מקריב חטאת קבועה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה השמ"ה

האזהרה שהזהרנו מלבוא על אחות האשה בחיי האשה, והוא אמרו יתעלה: "ואשה אל-אחתה לא תקח" (שם, יח).

והעובר על לאו זה במזיד - חייב כרת; ואם היה שוגג - מקריב חטאת קבועה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות