ב"ה

המצוה היומית

שיעור 86: מצוות עשה רכ״ג; מצוות לא תעשה ק״ד

המצווה הרכ"ג

הציווי שנצטוינו בדין סוטה, והוא אמרו יתעלה: "איש איש כי תשטה אשתו" (במדבר ה, יב).

וכבר נתבארנו כל דיני מצווה זו, כיצד משקין אותה, וכיצד תקריב קרבנה ושאר תנאיה, במסכתא המיוחדת לכך, כלומר מסכת סוטה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הק"ד

האזהרה שהזהרנו מלבלול מנחת שוטה בשמן, הוא אמרו יתעלה: "והביא את קרבנה עליה וגו' לא יצק עליו שמן" (במדבר ה, טו);

ואם הקריבה בשמן - לוקה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות