ב"ה

המצוה היומית

שיעור 52: מצוות עשה קס״ב; מצוות לא תעשה שכ״ה; מצוות עשה קס״ג; מצוות לא תעשה שכ״ו

המצווה הקס"ב

הציווי שנצטווינו לשבות ביום העצרת, הוא אמרו: "וקראתם בעצם היום הזה מקרא-קדש" (ויקרא כג, כא).

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה השכ"ה

האזהרה שהזהרנו מלעשות מלאכה ביום עצרת, הוא אמרו: "כל מלאכת עבדה לא תעשו" (ויקרא כג, כא).

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הקס"ג

הציווי שנצטווינו לשבות ביום אחד בתשרי, הוא אמרו: "בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון" (שם שם, כד). וכבר קדם לך לשונם באמרם: "האי שבתון - עשה הוא".

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה השכ"ו

האזהרה שהזהרנו מלעשות מלאכה ביום ראש השנה, הוא אמרו בו: "כל מלאכת עבודה לא תעשו" (שם, כה).

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות