ב"ה

המצוה היומית

שיעור 89: מצוות לא תעשה ש״מ, שמ״א, שמ״ב, שמ״ג, שמ״ד, שמ״ה

המצווה הש"מ

האזהרה שהזהרנו מלבוא על אחות האב, והוא אמרו: "ערות אחות-אביך לא תגלה" (שם, יב).

והעובר על זה אם היה מזיד - חייב כרת; ואם היה שוגג - מקריב חטאת קבועה.

המצווה השמ"א

האזהרה שהזהרנו מלבוא על אחות האם, והוא אמרו יתעלה: "ערות אחות-אמך לא תגלה" (שם, יג).

והעובר על לאו זה במזיד - חייב כרת; ואם היה שוגג - מקריב חטאת קבועה.

המצווה השמ"ב

האזהרה שהזהרנו מלבוא על אשת אחי האב, והוא אמרו: "אל אשתו לא תקרב דדך היא" (שם יד).

והעובר על לאו זה, בכרת אם היה מזיד; ואם היה שוגג מקריב חטאת קבועה.

המצווה השמ"ג

האזהרה שהזהרנו מלבוא על אשת הבן, והוא אמרו: "ערות כלתך לא תגלה" (שם, טו).

והעובר על זה - בסקילה. ואם לא נתקימה העדות או שלא נודע - הרי הוא בכרת אם היה מזיד; ובשוגג - מקריב חטאת קבועה.

המצווה השמ"ד

האזהרה שהזהרנו מלבוא על אשת האח, והוא אמרו: "ערות אשת אחיך לא תגלה" (שם, טז).

והעובר על לאו זה, בכרת אם היה מזיד; ואם היה שוגג מקריב חטאת קבועה.

המצווה השמ"ה

האזהרה שהזהרנו מלבוא על אחות האשה בחיי האשה, והוא אמרו יתעלה: "ואשה אל-אחתה לא תקח" (שם, יח).

והעובר על לאו זה במזיד - חייב כרת; ואם היה שוגג - מקריב חטאת קבועה.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות