ב"ה

המצוה היומית

שיעור 86: מצוות עשה רכ״ג; מצוות לא תעשה ק״ד

המצווה הרכ"ג

הציווי שנצטוינו בדין סוטה, והוא אמרו יתעלה: "איש איש כי תשטה אשתו" (במדבר ה, יב).

וכבר נתבארנו כל דיני מצווה זו, כיצד משקין אותה, וכיצד תקריב קרבנה ושאר תנאיה, במסכתא המיוחדת לכך, כלומר מסכת סוטה.

המצווה הק"ד

האזהרה שהזהרנו מלבלול מנחת שוטה בשמן, הוא אמרו יתעלה: "והביא את קרבנה עליה וגו' לא יצק עליו שמן" (במדבר ה, טו);

ואם הקריבה בשמן - לוקה.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות