ב"ה

המצוה היומית

שיעור 52: מצוות עשה קס״ב; מצוות לא תעשה שכ״ה; מצוות עשה קס״ג; מצוות לא תעשה שכ״ו

המצווה הקס"ב

הציווי שנצטווינו לשבות ביום העצרת, הוא אמרו: "וקראתם בעצם היום הזה מקרא-קדש" (ויקרא כג, כא).

המצווה השכ"ה

האזהרה שהזהרנו מלעשות מלאכה ביום עצרת, הוא אמרו: "כל מלאכת עבדה לא תעשו" (ויקרא כג, כא).

המצווה הקס"ג

הציווי שנצטווינו לשבות ביום אחד בתשרי, הוא אמרו: "בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון" (שם שם, כד). וכבר קדם לך לשונם באמרם: "האי שבתון - עשה הוא".

המצווה השכ"ו

האזהרה שהזהרנו מלעשות מלאכה ביום ראש השנה, הוא אמרו בו: "כל מלאכת עבודה לא תעשו" (שם, כה).

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות