ב"ה

המצוה היומית

שיעור 26: מצוות עשה כ״ו, י״ב

המצווה הכ"ו

הציווי שנצטוו הכהנים לברך את ישראל בכל יום, והוא אמרו יתעלה: "כה תברכו את בני ישראל אמור להם" (במדבר ו, כג).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק האחרון ממגילה ומתענית ובפרק ז' ממסכת סוטה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הי"ב

הציווי שנצטווינו במעשה תפילין של ראש, והוא אמרו יתעלה: "והיו לטטפת בין עיניך" (שם ו, ח). וכבר נכפל הציווי זו ארבע פעמים.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות