האזהרה שגם הוזהרנו מלהונות את הגר בדברים, הוא אמרו יתעלה: "וגר לא תונה" (שמות כב, כ).

ולשון המכילתא: "וגר לא תונה" - בדברים. ונכפל הלאו ואמר: "לא תונו אתו" (ויקרא יט, לג).

וספרא: "שלא תאמר לו: אמש היית עובד עבודה זרה ועכשיו נכנסת תחת כנפי השכינה".