הציווי שנצטווינו לדון בטומאת אוכלין ומשקין כדינים האמורים בהם ומצווה זו כוללת כל תורת טומאת אוכלין ומשקין כולם.