ב"ה

המצוה היומית

שיעור 212: מצוות עשה ק״ב, ק״ג

המצווה הק"ב

הציווי שנצטווינו בטומאת בגד מנגע, צווה זו כוללת כל דיני צרעת בגדים: איך מיטמאים ואיך מטמאים,

מה מהם צריך הסגר או קריעה או שרפה או רחיצה וטהרה וזולת זה, מכל מה שנאמר בכתוב וממה שבא בקבלה.

המצווה הק"ג

הציווי שנצטווינו בטומאת בית מנגע, צווה זו כוללת כל טומאת בתים: איזה מהם צריך הסגר או נתיצת מקצת הקירות או נתיצת כולו, במה מטמא ואיך מטמא.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות