ב"ה

המצוה היומית

שיעור 208: מצוות לא תעשה ש״ח, ש״ז

המצווה הש"ח

האזהרה שהזהרנו מלחתוך סמני צרעת או לכוותם כדי שישתנה מראה, והוא אמרו: "השמר בנגע הצרעת" (דברים כד, ח).

ולשון ספרי: "השמר בנגע הצרעת' - בלא תעשה". ולשון המשנה: "התולש סימני טמאה והכוה את המחיה - עובר בלא תעשה" ולוקה, כמו שנתבאר במקומו.

המצווה הש"ז

האזהרה שהזהרנו מלגלח שער הנתק, והוא אמרו: "ואת הנתק לא יגלח" (ויקרא יג, לג).

ולשון ספרי: "מנין לתולש סימני טומאה מתוך נתקו שעובר בלא תעשה? שנ': 'ואת הנתק לא יגלח'".

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות