ב"ה

המצוה היומית

שיעור 202: מצוות עשה ק״ז, קי״ג

המצווה הק"ז

הציווי שנצטווינו בטומאת המת, ומצווה זו כוללת כל דיני טומאת מת.

המצווה הקי"ג

הציווי שנצטווינו לעשות פרה אדמה, שתהא מוכנת למה שצריך בטהרה מטומאת מת, כמו שאמר יתעלה: "והיתה לעדת בני ישראל למשמרת" (במדבר יט, ט).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכתא המיוחדת לה, והיא מסכת פרה.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות