ב"ה

המצוה היומית

שיעור 141: מצוות עשה קל״ג, קמ״ג, קמ״ד

המצווה הקל"ג

הציווי שנצטווינו להפריש חלה מכל עיסה ולתנה לכהן, הוא אמרו יתעלה: "ראשית ערסותכם חלה תרימו תרומה" (מדבר טו, כ). וכבר נתבארנו כל דיני מצווה זו במסכת חלה ובמסכת ערלה. ואינה חובה מן התורה אלא בארץ ישראל בלבד.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הקמ"ג

הציווי שנצטווינו לתן לכהן את הזרוע והלחיים והקבה מכל בהמה טהורה שאנו שוחטים, וא אמרו יתעלה: "וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם שור אם שה" (שם יח, ג).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק י' מחולין. ואין הלויים חייבים במצווה זו.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הקמ"ד

הציווי שנצטווינו להפריש ראשית הגז ולתנו לכהן, הוא אמרו יתעלה: "[ו]ראשית גז צאנך תתן לו" (שם שם, ד).

ומצווה זו אינה נוהגת אלא בארץ. וכבר נתבארנו כל דיני מצווה זו בפרק י"א מחולין.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות