יום שני ו אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא,שני עם פירש"י.
תהילים: לה-לח. טז-יח.
תניא: אך...'234' הקדושות ית'.הצ"צ [הצמח צדק] סיפר: דער בעש"ט [בעל שם טוב] האט זייער האלט געהאט ליכטיקייט ואמר: אור בגימטריא רז, דער וואס ווייס דעם סוד וואס אין יעדער זאך, קאן ליכטיג מאכען.