יום ראשון יט אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: נצו"י,ראשון עם פירש"י.
תהילים: צ-צו. נה-נז.
תניא: טז. אהוביי... '248' דףפ'.רבינו הזקן זייענדיג נאך אין וויטעבסק, האט אמאל געזאגט א תורה אויפ'ן פסוק אתם נצבים גו', און האט געטייטשט מחוטב עצך לשון עצה, מ'דארף אויסהאקען די רבות מחשבות בלב איש, שואב מימיך אויסשעפען די מים וואס מצמיחים כל מיני תענוג..