יום שישי כד אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: נצו"י,שישי עם פירש"י.
תהילים: קיג-קיח. ע-עב.
תניא: והשנית היא ... דעהו.אמאל איז יעדער ווארט וואס מ'האט געהערט געווען א תורה, און יעדער זאך וואס מ'האט געזעהן - א הוראה אין עבודה און הדרכה.