יום רביעי טו אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תבוא,רביעי עם פירש"י.
תהילים: עז-עח. מג-מה.
תניא: האך צריך... 'קכב' ומליצהן.התיסדות ישיבת "תומכי תמימים". יום א' ט"ו אלול תרנ"ז.

התחלת הלימוד בנגלה ודא"ח [ודברי אלקים חיים]: יום ד' ח"י אלול תרנ"ז.

בליל שמח"ת [שמחת תורה] תרנ"ט אחרי ההקפות הכריז אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: הישיבה שמה "תומכי תמימים" ותלמידים הלומדים ומתנהגים ברוחה שמם "תמימים".