יום ראשון כח מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: שופטים,ראשון עם פירש"י.
תהילים: קלה-קלט.
תניא: ט. אהוביי...'קיד' פי התורה.דרכי הרפואה בחולי הגוף בכלל שנים הם: א) לרפאות את האבר או הכח המקולקל חולה וחלוש. ב) לחזק את האברים והכחות הבריאים, אשר הם יתגברו על האבר וכח החולה לרפאותו.

הדוגמא מזה בחולי הנפש הם שני דרכי העבודה: תשובה ומעשים טובים.