יום שלישי ג תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: חוקת, שלישי עם פירש"י.
תהילים: יח-כב.
תניא: הגהה. סוד... השכל.

אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] אמר: א אידישער קרעכץ וואס קומט ח"ו [חס ושלום] בסבה פון א ניט גוט גשמי איז אויך א תשובה גדולה, בפרט א קרעכץ בסבה פון א ניט גוט רוחני איז אודאי און אודאי א תשובה מעליתא. דער קרעכץ שלעפט ארויס פון עומק רע, און שטעלט אנידער אין א מעמד טוב.