יום שישי טו סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהעלותך, שישי עם פירש"י.
תהילים: עז-עח.
תניא: והנה בחי'... לי"ח.

בתחילה היה רבינו הגדול אומר דרושים קצרים במאד, מרעישי הלב ומלהיבים מאד, ונקראו בשם "דרכים", אח"כ [אחר כך] נקראו "אגרות" והם ארוכים יותר. אח"כ [אחר כך] השתלשל שנקראו "תורות" והם שרשי הדרושים שבתורה אור ולקו"ת [ולקוטי תורה], אח"כ [אחר כך] ארוכים מעט יותר ונקראו "כתבים", והם בביאור בהשגה רחבה לפי ערך.