יום ראשון א תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: חוקת, ראשון עם פירש"י.
תהילים: א-ט.
תניא: פרק ט. אבל... אין קץ.

מס"נ [מסירות נפש] הראויה לבני תורה הוא כדרז"ל [כדרשת רבותינו זכרונם לברכה] אדם כי ימות באהל, להמית את כל התענוגים בעניני עולם. כי אפילו דברים קלי הערך בתענוגי עולם, מונעים המה מלהיות מסור ונתון באהלה של תורה.