יום רביעי יד אייר, פסח שני, כט לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, רביעי עם פירש"י.
תהילים: עב-עו.
תניא: והמשל.. 'סח' האדם ודעתו.

פסח שני ענינו איז - עס איז ניטא קיין "פארפאלען", מען קען אלע מאל פאריכטען. אפילו מי שהי-ה טמא, מי שהי'[ה] בדרך רחוקה. און אפילו "לכם", אז דאס איז געווען ברצונו, פונדעסטוועגען קען מען מתקן זיין.