יום שני ה אייר כ לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אמור, שני עם פירש"י.
תהילים: כט-לד.
תניא: והנה זהו... 'סה' המלך.

רבינו הזקן קבל מר'[בי] מרדכי הצדיק ששמע מהבעש"ט [מהבעל שם טוב]: עס קומט אראפ א נשמה אויף דער וועלט און לעבט אפ זיבעציג אכציג יאהר, צוליב טאן א אידען א טובה בגשמיות ובפרט אין רוחניות.