יום שני יד ניסן (תש"ג)
בדיקת חמץ אחר תפלת ערבית
שיעורים: חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.
תהילים: עב- עו.
תניא: משא"כ - 'נז' ליודעים.

בבית רבינו נוהגים שלא לעשות את הרב למורשה, אלא למכור לו את החמץ ובערב קבלן.

באפית השמורה ערב פסח אחר חצות, הי'[ה] אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] נוכח, ואומר ג"כ [גם כן] הלל, והיה מפסיק - גם באמצע פרק - להורות בהנוגע להלישה, אפי'[ה] וכה"ג [וכהאי גוונא].