יום ששי יא ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: מצורע, ששי עם פירש"י.
תהילים: ס-סה.
תניא: " והנה ה'- '112' ותפילין.


ביום ההולדת, על האדם להתבודד, ולהעלות זכרונותיו ולהתבונן בהם, והצריכים תקון ותשובה ישוב ויתקנם.