ב"ה

היום יום

יום שלישי יא אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצוה, שלישי עם פירש"י.
תהלים: ס-סה.
תניא: וכמאמר הלל - 'לו' האדם עצמו.

ידוע ומקובל בענין הכוונות שבתפלה, אשר אלו שאין דעתם יפה לכוון, מפני העדר הידיעה או מפני שאין בכחם לזכור כוונות הפרטיות בעת התפלה, מספיק שיכוונו כוונה כללית: להיות תפלתו נשמעת לפניו יתברך עם כל הכוונות המבוארות בספרי קבלה.

יום חמישי יא אדר שני (תש"ג)
תעניצ אסתר מוקדם. סליחות, אבינו מלכנו. מחצית השקל.
שיעורים: חומש: ויקרא, חמישי עם פירש"י.
תהלים: ס-סה.
תניא: רק שאח"כ - ארצך וגו'.

חסידות כוללת שני ענינים עקרים: א) הבנת כל הלכה בשרשה ומקורה העצמי ברוחניות, היינו בספירות ומדריגות בכל עולם ועולם לפי ענינו כמבואר בדא"ח [בדברי אלקים חיים]. ב) הבנת ענין כל הלכה בעבודה, היינו שהגם שהיא חכמה ושכל אלקי ודין התורה, מ"מ [מכל מקום] צריך למצוא בזה ענין בעבודה בהנהגת האדם בחיי עולם זה.

אודות הספר
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
אודות המו"ל
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.