יום שני כו שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: משפטים, שני עם פירש"י.
תהלים: קיט, מה - לא שכחתי.
תניא: ואף שהאומר - עליו כנודע.

אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות, דער חוט המקשר חסידים איינעם מיט דעם אנדערען, און דער חוט המקשר רבי מיט חסידים און חסידים מיט רבי'ן. עס איז הן בדרך אור ישר הן בדרך אור חוזר, האט קיינע מחיצות ניט, און עס איז העכער פון דער הגבלה פון מקום וזמן.