יום שני טז כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישב,שני עם פירש"י.
תהילים:עט-פב.
תניא: וצדקה ... א"ס ב"ה.

יסוד עיקרי בשיטת חב"ד הוא, אשר המוח השליט על הלב בתולדתו, ישעבד את הלב לעבודת השי"ת [ה' יתברך], מתוך השכלה הבנה והעמקת הדעת בגדולת בורא העולם ב"ה [ברוך הוא].