יום חמישי טז טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויחי, חמישי עם פירש"י.
תהלים: עט-פב.
תניא: וצדיק שאיננו ... '30' הכא וכו'.

דער צ"צ [צמח צדק] האט געזאגט ר' הענדל'ן אויף יחידות: זוהר איז מרומם דעם נפש, מדרש איז מעורר דאס הארץ, און תהלים מיט טרערען וואשט אויס די כלי.