ב"ה

שיעורי לימוד יומיים

בעודו מצטט את הפסוק "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" (ישעיה, א, כז) עורר הרבי כי יש להוסיף בלימוד התורה ובנתינת צדקה במשך ימים אלו, ובמיוחד ללמוד על דיני והלכות בית המקדש.
פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות