ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יוני 2024

יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
ל"ג בעומר
הלילה סופרים: 34
ארבעה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 35
חמישה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 36
שישה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 37
שבעה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 38
שמונה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 39
Candle Lighting 19:20
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
תשעה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 40
Shabbat Ends 20:24
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
ארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 41
אחד וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 42
שנים וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 43
שלושה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 44
ארבעה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 45
ראש חודש
חמישה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 46
Candle Lighting 19:24
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
שישה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 47
Shabbat Ends 20:28
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
שבעה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 48
שמונה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 49
תשעה וארבעים יום לעומר
Candle Lighting 19:25
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
חג השבועות
Holiday Ends 20:30
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
ראש חודש
Shabbat Ends 20:33
Laws and Customs Daily Study