ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

אייר ה׳תשפ״ג

יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
עשרה ימים לעומר
הלילה סופרים: 11
אחד עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 12
שנים עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 13
שלושה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 14
ארבעה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 15
ראש חודש
חמישה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 16
Candle Lighting 18:52
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
ראש חודש
שישה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 17
Shabbat Ends 19:53
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
שבעה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 18
שמונה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 19
תשעה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 20
עשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 21
אחד ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 22
שנים ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 23
Candle Lighting 18:57
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
שלושה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 24
Shabbat Ends 19:58
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
ארבעה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 25
חמישה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 26
שישה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 27
שבעה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 28
שמונה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 29
פסח שני
תשעה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 30
Candle Lighting 19:02
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
שלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 31
Shabbat Ends 20:04
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
אחד ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 32
שנים ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 33
ל"ג בעומר
הלילה סופרים: 34
ארבעה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 35
חמישה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 36
שישה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 37
Candle Lighting 19:07
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
שבעה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 38
Shabbat Ends 20:10
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
שמונה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 39
תשעה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 40
ארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 41
אחד וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 42
שנים וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 43
שלושה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 44
Candle Lighting 19:12
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study
ארבעה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 45
Shabbat Ends 20:15
Today in Jewish History Laws and Customs Daily Study