קבלו את מיטב התוכן של אתר בית חב"ד ישירות למייל מידי שבוע!
תשובות לשאלות מרתקות, סיפורים אמתיים מהחיים, טיפים ומדריכים לחגים ומידע יהודי מרענן!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
Los Angeles, CA 90066 | שינוי

אוקטובר - נובמבר 2021

Calendar for: Chabad of Mar Vista , Los Angeles, CA 90066   |   יצירת קשר
יום רביעי, 20 אוקטובר 2021
י״ד חשון ה׳תשפ״ב
יום חמישי, 21 אוקטובר 2021
ט״ו חשון ה׳תשפ״ב
יום שישי, 22 אוקטובר 2021
ט״ז חשון ה׳תשפ״ב
הדלקת נרות בשעה 17:53
שבת, 23 אוקטובר 2021
י״ז חשון ה׳תשפ״ב
צאת השבת 18:47
 Off  Download
10:00 - 12:00
Shabbos Experience!
Join us for services and as we explore the weekly torah portion followed by a short service and a delicious kiddush!

יום ראשון, 24 אוקטובר 2021
י״ח חשון ה׳תשפ״ב
יום שני, 25 אוקטובר 2021
י״ט חשון ה׳תשפ״ב
יום שלישי, 26 אוקטובר 2021
כ חשון ה׳תשפ״ב
 Off  Download
19:30 - 20:30
Torah Studies
Enrich your week with a dose of thought-provoking Jewish learning!

Due to the currrent situation - classes are held on Zoom:
www.JewishMarVista.com/zoomtorah
יום רביעי, 27 אוקטובר 2021
כ״א חשון ה׳תשפ״ב
יום חמישי, 28 אוקטובר 2021
כ״ב חשון ה׳תשפ״ב
יום שישי, 29 אוקטובר 2021
כ״ג חשון ה׳תשפ״ב
הדלקת נרות בשעה 17:45
שבת, 30 אוקטובר 2021
כ״ד חשון ה׳תשפ״ב
צאת השבת 18:41
יום ראשון, 31 אוקטובר 2021
כ״ה חשון ה׳תשפ״ב
יום שני, 1 נובמבר 2021
כ״ו חשון ה׳תשפ״ב
יום שלישי, 2 נובמבר 2021
כ״ז חשון ה׳תשפ״ב
 Off  Download
19:30 - 20:30
Torah Studies
Enrich your week with a dose of thought-provoking Jewish learning!

Due to the currrent situation - classes are held on Zoom:
www.JewishMarVista.com/zoomtorah
יום רביעי, 3 נובמבר 2021
כ״ח חשון ה׳תשפ״ב
יום חמישי, 4 נובמבר 2021
כ״ט חשון ה׳תשפ״ב
יום שישי, 5 נובמבר 2021
א כסלו ה׳תשפ״ב
הדלקת נרות בשעה 17:39
שבת, 6 נובמבר 2021
ב כסלו ה׳תשפ״ב
צאת השבת 18:35
יום ראשון, 7 נובמבר 2021
ג כסלו ה׳תשפ״ב
יום שני, 8 נובמבר 2021
ד כסלו ה׳תשפ״ב
יום שלישי, 9 נובמבר 2021
ה כסלו ה׳תשפ״ב
 Off  Download
19:30 - 20:30
Torah Studies
Enrich your week with a dose of thought-provoking Jewish learning!

Due to the currrent situation - classes are held on Zoom:
www.JewishMarVista.com/zoomtorah
יום רביעי, 10 נובמבר 2021
ו כסלו ה׳תשפ״ב
יום חמישי, 11 נובמבר 2021
ז כסלו ה׳תשפ״ב
יום שישי, 12 נובמבר 2021
ח כסלו ה׳תשפ״ב
הדלקת נרות בשעה 16:34
שבת, 13 נובמבר 2021
ט כסלו ה׳תשפ״ב
צאת השבת 17:30
יום ראשון, 14 נובמבר 2021
י כסלו ה׳תשפ״ב
יום שני, 15 נובמבר 2021
י״א כסלו ה׳תשפ״ב
יום שלישי, 16 נובמבר 2021
י״ב כסלו ה׳תשפ״ב
 Off  Download
19:30 - 20:30
Torah Studies
Enrich your week with a dose of thought-provoking Jewish learning!

Due to the currrent situation - classes are held on Zoom:
www.JewishMarVista.com/zoomtorah
יום רביעי, 17 נובמבר 2021
י״ג כסלו ה׳תשפ״ב
יום חמישי, 18 נובמבר 2021
י״ד כסלו ה׳תשפ״ב
יום שישי, 19 נובמבר 2021
ט״ו כסלו ה׳תשפ״ב
הדלקת נרות בשעה 16:30
שבת, 20 נובמבר 2021
ט״ז כסלו ה׳תשפ״ב
צאת השבת 17:27