קבלו את מיטב התוכן של אתר בית חב"ד ישירות למייל מידי שבוע!
תשובות לשאלות מרתקות, סיפורים אמתיים מהחיים, טיפים ומדריכים לחגים ומידע יהודי מרענן!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
Los Angeles, CA 90015 | שינוי

אוקטובר - נובמבר 2021

Calendar for: Chabad of Downtown Los Angeles 219 W 7th Street Suite 206, Los Angeles, CA 90014   |   יצירת קשר
שבת, 23 אוקטובר 2021
י״ז חשון ה׳תשפ״ב
צאת השבת 18:47
 Off  Download
10:00 - 12:30
Shabbat Morning Services
Chabad Jewish Center invites you to a Shabbat Day Service in a welcoming, warm and friendly atmosphere.

No background is necessary at this user-friendly service. There is no membership required. Hebrew books with English translation are provided. Page numbers are announced throughout the service.
Services Begin at 10:00 AM followed by a delicious Kiddush Luncheon with Rabbi Moshe's famous BBQ Cholent.
איפה:
Chabad of Downtown Los Angeles
219 W. 7th St. Suite 206 Los Angeles, CA 90014
יום ראשון, 24 אוקטובר 2021
י״ח חשון ה׳תשפ״ב
יום שני, 25 אוקטובר 2021
י״ט חשון ה׳תשפ״ב
יום שלישי, 26 אוקטובר 2021
כ חשון ה׳תשפ״ב
יום רביעי, 27 אוקטובר 2021
כ״א חשון ה׳תשפ״ב
יום חמישי, 28 אוקטובר 2021
כ״ב חשון ה׳תשפ״ב
יום שישי, 29 אוקטובר 2021
כ״ג חשון ה׳תשפ״ב
הדלקת נרות בשעה 17:45
שבת, 30 אוקטובר 2021
כ״ד חשון ה׳תשפ״ב
צאת השבת 18:40
 Off  Download
10:00 - 12:30
Shabbat Morning Services
Chabad Jewish Center invites you to a Shabbat Day Service in a welcoming, warm and friendly atmosphere.

No background is necessary at this user-friendly service. There is no membership required. Hebrew books with English translation are provided. Page numbers are announced throughout the service.
Services Begin at 10:00 AM followed by a delicious Kiddush Luncheon with Rabbi Moshe's famous BBQ Cholent.
איפה:
Chabad of Downtown Los Angeles
219 W. 7th St. Suite 206 Los Angeles, CA 90014
יום ראשון, 31 אוקטובר 2021
כ״ה חשון ה׳תשפ״ב
יום שני, 1 נובמבר 2021
כ״ו חשון ה׳תשפ״ב
יום שלישי, 2 נובמבר 2021
כ״ז חשון ה׳תשפ״ב
יום רביעי, 3 נובמבר 2021
כ״ח חשון ה׳תשפ״ב
יום חמישי, 4 נובמבר 2021
כ״ט חשון ה׳תשפ״ב
יום שישי, 5 נובמבר 2021
א כסלו ה׳תשפ״ב
הדלקת נרות בשעה 17:38
שבת, 6 נובמבר 2021
ב כסלו ה׳תשפ״ב
צאת השבת 18:34
 Off  Download
10:00 - 12:30
Shabbat Morning Services
Chabad Jewish Center invites you to a Shabbat Day Service in a welcoming, warm and friendly atmosphere.

No background is necessary at this user-friendly service. There is no membership required. Hebrew books with English translation are provided. Page numbers are announced throughout the service.
Services Begin at 10:00 AM followed by a delicious Kiddush Luncheon with Rabbi Moshe's famous BBQ Cholent.
איפה:
Chabad of Downtown Los Angeles
219 W. 7th St. Suite 206 Los Angeles, CA 90014
יום ראשון, 7 נובמבר 2021
ג כסלו ה׳תשפ״ב
יום שני, 8 נובמבר 2021
ד כסלו ה׳תשפ״ב
יום שלישי, 9 נובמבר 2021
ה כסלו ה׳תשפ״ב
יום רביעי, 10 נובמבר 2021
ו כסלו ה׳תשפ״ב
יום חמישי, 11 נובמבר 2021
ז כסלו ה׳תשפ״ב
יום שישי, 12 נובמבר 2021
ח כסלו ה׳תשפ״ב
הדלקת נרות בשעה 16:33
שבת, 13 נובמבר 2021
ט כסלו ה׳תשפ״ב
צאת השבת 17:29
 Off  Download
10:00 - 12:30
Shabbat Morning Services
Chabad Jewish Center invites you to a Shabbat Day Service in a welcoming, warm and friendly atmosphere.

No background is necessary at this user-friendly service. There is no membership required. Hebrew books with English translation are provided. Page numbers are announced throughout the service.
Services Begin at 10:00 AM followed by a delicious Kiddush Luncheon with Rabbi Moshe's famous BBQ Cholent.
איפה:
Chabad of Downtown Los Angeles
219 W. 7th St. Suite 206 Los Angeles, CA 90014
יום ראשון, 14 נובמבר 2021
י כסלו ה׳תשפ״ב
יום שני, 15 נובמבר 2021
י״א כסלו ה׳תשפ״ב
יום שלישי, 16 נובמבר 2021
י״ב כסלו ה׳תשפ״ב
יום רביעי, 17 נובמבר 2021
י״ג כסלו ה׳תשפ״ב
יום חמישי, 18 נובמבר 2021
י״ד כסלו ה׳תשפ״ב
יום שישי, 19 נובמבר 2021
ט״ו כסלו ה׳תשפ״ב
הדלקת נרות בשעה 16:29
שבת, 20 נובמבר 2021
ט״ז כסלו ה׳תשפ״ב
צאת השבת 17:26
 Off  Download
10:00 - 12:30
Shabbat Morning Services
Chabad Jewish Center invites you to a Shabbat Day Service in a welcoming, warm and friendly atmosphere.

No background is necessary at this user-friendly service. There is no membership required. Hebrew books with English translation are provided. Page numbers are announced throughout the service.
Services Begin at 10:00 AM followed by a delicious Kiddush Luncheon with Rabbi Moshe's famous BBQ Cholent.
איפה:
Chabad of Downtown Los Angeles
219 W. 7th St. Suite 206 Los Angeles, CA 90014
יום ראשון, 21 נובמבר 2021
י״ז כסלו ה׳תשפ״ב
יום שני, 22 נובמבר 2021
י״ח כסלו ה׳תשפ״ב
יום שלישי, 23 נובמבר 2021
י״ט כסלו ה׳תשפ״ב